/Ha-ra-ya/

pagliliwaliw ng isip, pagmamasid, pagkilala sa kariktan ng isang
bagay...pagkatakas mula sa pisikal na anyo ng buhay habang patuloy na kumakapit
sa totoong diwa...

haraya- makinig.makimasid.mangarap.


Monday, March 22, 2010

Soul Winner

~Pamela~


Kumusta na aking kapatid?

Handa ka na bang makinig o mapaisip?

May nais lang naman akong itanong,

Sa asal mo ngayon, saan ka na patungo

pagkalipas mo dito sa pisikal na mundo?

Oo, medyo “corny” ang tanong na ‘to

Pero, magseryoso ka nga!

Alam mo na ba ang sagot mo sa tanong ko?

Hindi ako naniniwala kung sasabihin mong hindi ka naniniwala sa langit

Wala din namang seryosong gustong pumunta sa impyerno.

Dati-rati, nung ako’y musmos pa

Tinuturuan na akong manalangin at maniwala

sa Kanya, ang ating tagapagligtas

ngunit ako’y napalayo, paglipas ng panahon

nawa’y isang tangang hindi alam ang tama at totoo

Ako’y naging rebelde, pasaway na anak at apo

nawalan ng respeto: nagbulakbol, nagloko

nasira ko ang tiwala ng aking mga kamag-anak

ako’y naniwalang, kahit mag-isa’y magagalak

akala ko lang iyon, noon nung hindi pa nagsisisi.

Ngunit ngayon, ako’y sigurado na.

Paano ko nalaman?

Nakausap ko si Papa

Noong ika-12 hanggang ika-14 ng Marso

Sinabi Niya sa akin ang kanyang pangako

Dahil ako ay nananalig sa Kanya,

Dahil akin nang inihandog ang buhay ko kay Ama,

Dahil handa akong ipamahagi ang Kanyang pagmamahal,

Ipinangako na ako ng posisyon sa piling ng Maykapal

Iyan ay sigurado na, dahil ako, tulad mo, ay lubusan Niyang mahal.

No comments:

Post a Comment