/Ha-ra-ya/

pagliliwaliw ng isip, pagmamasid, pagkilala sa kariktan ng isang
bagay...pagkatakas mula sa pisikal na anyo ng buhay habang patuloy na kumakapit
sa totoong diwa...

haraya- makinig.makimasid.mangarap.


Monday, March 22, 2010

2010 Automated Election

=Peds at Rey=
"Automated election," Ano ito? Higit ba nitong mapauunlad ang Pilipinas? Mas mabuti pa ba ito sa dating paraan ng pagboto?Mga kaibigan ang mga sagot sa mga katanungan na ito ay lalabas sa panahon ng eleksyon at kung ayaw ninyong maghintay nang matagal basahin ninyo ito.


Ano ang "Automated election"? Ito ay bagong sistema ng pagboto na may kaunting diperensiya sa tinatawag nating "manual election." Ang tanging pagkakaiba lang ay gumagamit ang "Automated elections" ng makina na tinatawag na PCOS o Precint Count Optical Scan. Ito ang ipinapalit sa ballot box na saan maraming pagkakamali, madaling dayain at hindi mapakinabangan. Maraming magawa ang makina na si PCOS kaya niyang bumilang sa umaga at gabi at hindi siya madaling napapagod, kaya niyang mag detekta ng mali sa ballot at hindi niya ito isasali sa nabilang, maalala niya lahat ng binilang niya at panghuli ay kailangan lang niya ng kuryente bilang pambayad sa kanyang trabaho; hindi na masyadong mapapagod ang mga miyembro ng COMELEC sa pagbilang at pag kolekta ng boto.


Siyempre naman pag may bagong “ballot box" may mga bagong ballots din para sa bagong ballot box. Ang mga ballots ngayon ay "pre-printed" na kung saan itiman mo nalang ang mga oval para pumili kung kanino ka boboto; masasabi mo na parang answer sheet sa mga entrance exams ang mga ballot. Ang mga ballot na ito ay ipapasok sa PCOS gamit ng "feeder" na kung saan niya kokolektahin ang mga boto niyo. Hindi din problema ang mga "brown out" dahil si PCOS ay may built in battery. Ang "accuracy rating" ni PCOS ay 99.995% kaya wala tayong problemahin sa tama na bilang ng boto, kaya ni PCOS i detekt ang mga fake ballots kaya "ballot snatching" at "switching" ay hindi din problema. Hindi madali ma "hack" si PCOS dahil meron siyang "128-bit encryption and transmission" kaya kahit ang mga I.T experts hindi kaya siya i "hack" at dahil dito mababawasan na ang pagpatay at iba pang madugong bahagi ng eleksyon. May "back-up" plan din daw ang COMELEC pag magkaroon ng "system breakdown" ang mga PCOS "machines." Baka may mga "extra" PCOS "machines" ang COMELEC o mga "experts" na pwedeng pagkatiwalaan sa panahon ng "breakdown."


Subalit gaano man ka high-tech ang eleksyon natin ngayon ay kailangan nating magmanman. Sapagkat maaari pa ring madaya ang mga taong bayan. May 3 paraan akong naisip na maaaring paraan para dayain ang "Automated election" at ang isa na dyan ang mga "pre-progammed" PCOS na kung saan ang "programming" nila ay pabor sa isang Kandidato. Pangalawa ay ang PCOS switching na kung saan i switch ang mga PCOS pagkatapos ng eleksyon ng mga PCOS na may mga "altered data." Pangatlo ay ang pagbili ng boto."Walang bagay na perpekto pag ang gumawa ay tao," kaya huwag na tayo umasa pa sa isang perpektong eleksyon. Huwag na tayong umasa na walang daya sa eleksyon at magiging malinis ito.Para sa akin mas mabuti na ito na kung saan tumanda ang ating bansa at sumabay na sa paraan ng mga bansa na namumuno. Tulungan nalang natin ang isat-isa sa mga panahon ng kahirapan. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng ginawa niya, bigyan natin ng pugay ang isa’t isa kasi, walang imposible kung nagkakaisa.

No comments:

Post a Comment